Sindikalni krediti do 12mj. bez kamata

Ukoliko i Vi želite s nama sklopiti ugovor slobodno nas kontaktirajte

Popis poslovnih subjekata s kojima imamo ugovor:

OŠ Dr. F. Tuđman BM
ZZHŠ “Preporod” OŠ D.Cesarić
Sindikat policije Hrvatske
Samostalni sindikat komunalnih radnika RH – GPP
NSZUSŠH – Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

– gradska uprava Beli Manastir
– gradska uprava Osijek
– Carinarnice Osijek
– Trgovački sud Osijek
– Općinski sud Osijek
– Županijski sud Osijek
– Prekršajni sud Osijek
– Općinsko državno odvjetništvo
– Županijsko državno odvjetništvo
– Vatrogasci Osijek

SSZSC – Studentski centar Osijek
Vodovod Osijek
SHU – OŠ Grigor Vitez
NSZVO – Građevinski fakultet Osijek
NSZVO – Poljoprivredni fakultet Osijek
SHU – OŠ Višnjevac
NSZUSŠH – Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek
NSZUSŠH – Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas
Luka Tranzit Osijek
NSZUSŠH – Škola za osposobljavanje i obrazovanje Vinko Bek
NSZVO – FERIT
NSZUSŠH – Medicinska škola
SHU – OŠ I. Filipovića
SHU – OŠ Sv. Ane
PPDIV – Hrvatske vode VGO Osijek
SHU – OŠ Zmajevac

Sindikalna podružnica OŠ Dore Pejačević, Našice
Sindikalna podružnica OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac
SPH – PU Osječko – baranjska
PPDIV – Vuka d.d.
SSHU – Športski objekti Osijek
Sindikalna udruga u predškolskom odgoju i obrazovanju Osijek – Vrtići Osijek
NSZVO – Ekonomski fakultet Osijek
SSZSSH – podružnica Zavoda za javno zdravstvo Osijek
SSKH – Dimnjak d.o.o. Osijek
SZDSS RH – Dom za odgoj djece i mladeži Osijek
SZDSS RH – Centar “Ja kao i ti”
HZMO podružnica Osijek
NSZUSŠH – Škola prijmjenjene umjetnosti i dizajna Osijek

visaVisa premium: do 12 rata bez kamata

13-60 potrošački kredit

Visa PBZ: do 12 rata bez kamata

dinersDiners: do 12 rata bez kamata