RAL ugradnja stolarije

Kada mijenjate postojeću ili ugrađujete novu PVC ili drugu stolariju, jedna od opcija je i ugradnja po RAL principu.

Zašto RAL ugradnja?

Da bi objekt na koji se ugrađuje stolarija bio kvalitetno toplinski izoliran, osim same kvalitete stolarije, neophodna je i kvalitetna ugradnja. Kvalitetnom ugradnjom smo se osigurali od gubitka topline, kao i od prodora i kondenzacije vlage u prostor između prozora i zida te svih štetnih posljedica koje to vuče za sobom (vlaga, gljivice, smanjenje izolacijskih svojstava, curenje vode iz zida ispod prozora).

Kako bismo spriječili takve pojave i neugodne situacije te povećali uštedu energije, preporučujemo ugradnju stolarije prema RAL – smjernicama:

 • spoj stolarije i zida (međuprostor) treba održati suhim
 • prozor treba pozicionirati na pravilnu liniju izoterme(Izoterme su linije koje spajaju točke istih temperatura pomoću kojih je moguće proračunima prikazati raspodjelu temperatura unutar građevinskih elemenata.)
 • naročito s unutarnje strane treba spriječiti protok vodene pare u izolaciju
 • vodo- i paro nepropusnost iznutra prema međuprostoru
 • s vanjske strane treba spriječiti ulazak tekuće vode ili proboj kiše
 • vodo nepropusnost izvana prema međuprostoru
 • osigurati nesmetani izlazak vodene pare iz međuprostora u atmosferu
 • paro propusnost iz međuprostora prema van.

Ovo gore nabrojano se može postići na 4 načina:

 1. Sustav brtvljenja pomoću RAL pvc letvica.

Na okvir prozora se sa unutarnje strane lijepi vodo i paro nepropusna RAL letvica, a sa vanjske strane vodonepropusna i paro propusna RAL letvica. Ugradnjom ovih letvica postižemo dvije stvari;

 • Ral ugradnju (prema smjernicama RAL ugradnje)
 • Ral letvica osigurava uredan spoj fasade (žbuke) i prozora te omogućava nesmetano širenje i sužavanje prozora uslijed temperaturnih dilatacija, bez pucanja spoja fasade i elementa.

Letvice su konstruirane i profilirane tako da mogu prihvatiti razne materijale, pa tako imamo letvice; za klasičnu žbuku, za stiropor fasadu (sa mrežicom), za staklenu vunu i za gips kartonske ploče.

 1. Sustav brtvljenja pomoću folija

Na okvir prozora se iznutra lijepi vodo- i paro nepropusna folija, a izvana vodonepropusna/ paro propusna folija. Nakon ugradnje stolarije, na spoju elementa sa objektom, postavlja se pur-pjena koja se nakon sušenja odreže. Nakon toga, folije koje su na elementu lijepe se na zid (premazan primerom) pomoću poliuretanskog kita i time je zaštićena pur-pjena od vanjskih utjecaja.

 1. Sustav brtvljenja pomoću brtvenih traka

Njihovim korištenjem moguće je postići zadane vrijednosti unutrašnjeg i vanjskoga brtvljenja samo jednom trakom. Traka se pozicionira na stranicu okvira elementa okrenutu prema građevnom zidu, punom širinom, te prilikom svog ekspandiranja (širenja) popunjava i zabrtvljuje međuprostor između elementa i građevnog otvora. Time se postiže odgovarajuća vodo nepropusnost, paro nepropusnost odnosno paro propusnost, ali i toplinska izolacija, bez upotrebe pur pjene.

 1. Sustav brtvljenja pomoću folija i ekspandirajuće brtve

Na vanjskom dijelu stranice okvira prozora okrenute prema zidu, lijepi se ekspandirajuća brtva a sa unutarnje strane okvira prozora lijepi se folija. Nakon ugradnje prozora ekspandirajuća brtva, na vanjskoj strani okvira, popunjava i brtvi međuprostor između zida i okvira prozora, a ostatak međuprostora ispunjava se pur pjenom. Ista se, nakon što se osuši i odreže, sa unutarnje strane zaštićuje folijom, te je time osigurana od djelovanja vanjskih utjecaja

RAL ugradnja je skuplja varijanta ugradnje stolarije, ali dugoročno gledajući svakako isplativa.